Universeel taalgebruik

Symbool

3₁

  1. (kristallografie) symbool in de Internationale Notatie voor een drietallige schroefas, waarbij een rotatie over 120o gevolgd wordt door een verschuiving over een derde van de eenheidsvector
Verwante begrippen