Universeel taalgebruik

Symbool

6₂

  1. (kristallografie) symbool in de Internationale Notatie voor een zestallige schroefas, waarbij een rotatie over 60o gevolgd wordt door een verschuiving over een derde van de eenheidsvector
Verwante begrippen