3

  1. (kristallografie) symbool voor een drietallige inversieas, die gelijk is aan een combinatie van een drietallige as en een inversiecentrum
    In de kubische ruimte groep Fm3m, of voluit F4/m 3 2/m, staan er vier 3 assen onder de magische hoek met de drie viertallige assen in de cartesische richtingen.
  • Om typografische redenen is het niet mogelijk in de titel van deze pagina de overlijn juist te plaatsen