Universeel taalgebruik

Symbool

2₁

  1. (kristallografie) symbool in de Internationale Notatie voor een tweetallige schroefas
Verwante begrippen