Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: TGV


 • t.g.v.

[A] t.g.v.

 1. veroorzaakt door, vanwege
   Door betaald educatief verlof worden mensen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan onderwijs. (…) Men kan zich daarover sceptisch of cynisch opstellen. Maar zelfs dan bestaan op de korte termijn nog steeds duidelijke inverdien-effecten, t.g.v. de plaatsen, die in het arbeidsbestel vrijkomen doordat werkenden (werknemers of zelfstandigen) met verlof zijn.[1]

[B] t.g.v.

 1. (na een rekeningnummer, gevolgd door een naam) toebehorend aan, voor
  Vooral gebruikt als mogelijkheid om de juistheid van het rekeningnummer te kunnen nagaan, soms ook gebruikt om een specifiek persoon of doel aan te geven wanneer zij van dezelfde rekening gebruik maken.
   Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven kunt u het totaalbedrag van het aanslagbiljet in maximaal twee gelijke termijnen voldoen door het bedrag over te schrijven of te storten op bankrekening IBAN: NL74BNGH0285041282, BIC: BNGHNL2G bij BNG t.g.v. gemeente Harlingen, onder vermelding van het aanslagnummer.[2]

[C] t.g.v.

 1. (gevolgd door een evenement, viering of herdenking) als onderdeel dat bijdraagt aan
   De foto’s die Merlijn Doomernik wekelijks maakt bij de Autotest zijn t.g.v. 50 jaar NRC te zien als serie op nrc.nl/fotoexpositie.[3]
 1.   Weblink bron
  L.J. van Emmerij & J.J.M. Ritzen
  “Goedkoop educatief verlof is duurkoop” (28 september 1978) op nrc.nl  
 2.   Weblink bron Gearchiveerde versie
  Gemeente Harlingen
  “Automatische incasso, machtiging” op harlingen.nl
 3.   Weblink bron
  Bas van Putten.
  “De Morgan is geen auto, maar een geschiedenisles” (24 september 2020) op nrc.nl