kGy

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor kilogray, een eenheid voor de hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling van 103 gray, gelijk aan 1000 gray