kF

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor kilofarad, een eenheid voor elektrische capaciteit van 103 farad, gelijk aan 1000 farad