de beste stuurlui staan aan wal

Afbeelding uit Nederlandsche spreekwoorden - prentenboek voor kinderen (1850)
  • de bes·te stuur·lui staan aan wal
  • in de 17e eeuw al een gangbaar gezegde; vergelijk Fries "de beste stjurliu stean oan 'e wal" [1]

de beste stuurlui staan aan wal

  1. (spreekwoord) mensen die zelf niets ondernemen hebben vaak de grootste mond over wat een ander probeert tot stand te brengen