• Hee·re

Heere

  1. verouderde spelling of vorm van Here tot 1955
Het is gebruikelijk om in kleinkapitaal aan te geven als in de oorspronkelijke tekst het tetragrammaton JHWH gebruikt werd, soms wordt dan geen gebruik meer gemaakt van een beginhoofdletter H [1]. Hieronder geven we van deze gewoonte een beeld, dit houdt geen oordeel in over de juistheid of wenselijkheid daarvan.
  • Heere
  1. De godsnaam JHWH op de website nbv.nl; geraadpleegd 2015-10-12