wees/vervoeging


Opmerkingen
  • Wees heeft bij uitzondering nog een verleden tijd: was en men hoort ook dit was gewees. Dit laatste is een verleden (niet voltooid verleden) tijd.
  • Wees wordt in hoofdzinnen in de voltooide bij uitzondering soms met is vervoegd: ek is daar gewees. In bijzinnen en combinaties met modale werkwoorden wordt het/hê gebruikt.