cC

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor centicoulomb, een eenheid voor elektrische lading van 10−2 coulomb, gelijk aan 0,01 coulomb