aantrekkingskrachtje

  • aan·trek·kings·kracht·je

het aantrekkingskrachtjeo

  1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord aantrekkingskracht