WikiWoordenboek:Frequente spelfouten

De Nederlandse spelling wordt in samenwerking tussen de Vlaamse, Nederlandse en Surinaamse overheden bij de wet geregeld door de Taalunie. WikiWoordenboek streeft ernaar hun goede werk te ondersteunen door de juiste spelling als maat te nemen voor onze bijdragen. Anders dan onze Engelstalige collega's maken we daarom geen lemma's aan met op het net vaak aangetroffen andere spellingen. Wel trachten we verouderde spellingen, die ooit wel aanvaardbaar geweest zijn, op te nemen, omdat de vlag =nld= alle Nederlands vanaf de zestiende eeuw omvat. Spellingen die nooit aanvaardbaar geweest zijn nemen we echter niet op. Toch zijn veel van die foutieve spellingen soms wijdverbreid. De onderstaande tabel tracht de lezer te informeren over misspellingen die meer dan 10.000 treffers hebben bij een zoektocht met google [1] op Nederlandstalige sites.

Onjuiste spelling Moet zijn Aantal googletreffers Peildatum Opmerking
creëeren creëren 581 25 mei 2015
weizigen wijzigen 364 25 mei 2015
abbonnement abonnement 320 25 mei 2015
midellen middelen 442 25 mei 2015
aggressief agressief 532 25 mei 2015 Mogelijke verwarring met het Engelse aggressive
verkeerd verkeert 214 25 mei 2015 Verkeerd in goede staat

Verwijzingen

  1. Ga in Google naar de laatste pagina van de zoekresultaten. De schatting van de resultaten door Google op pagina 1 van de resultaten is fout en niet relevant.