Brazilo
  1. Brazilië; soevereine staat in Zuid-Amerika (officieel de Federatieve Repuliek van Brazilië, 'República Federativa do Brasil'), de officiële taal is het Portugees