ставам (stávam)

  1. worden
  2. gebeuren, plaatshebben
  3. opstaan, wakker worden