квиндециллион

Telwoord (Russisch)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
106 109 1012 1015 1018 1021 1024 1027 1030 1033
1036 1039 1042 1045 1048 1051 1054 1057 1060 1063
1066 1069 1072 1075 1099 10100 10120 10303 103003


  • квин·де·цил·ли·он

квиндециллион

  1. octiljoen, 1048, weer te geven als een 1 met 48 nullen
  • In Rusland wordt voor de benaming van getallen de korte schaal gebruikt (net als in de VS) en dit is als uitgangspunt voor de vertaling gebruikt. Een meer letterlijke vertaling van de getalnaam is quinquadeciljoen, maar dit geeft in de in Nederland gebruikelijke lange schaal een veel groter getal weer (1090).