xảy ra

  1. gebeuren: op een bepaald ogenblik in de tijd plaatshebben