naamwoorden van handeling

  • naam·woor·den van han·de·ling

de naamwoorden van handelingmv

  1. meervoud van het zelfstandig naamwoord naamwoord van handeling