Huidig
bestand
0


  • et-

et-

  1. weer, opnieuw
  • Ook in verschillende oude Nederlandse woorden lijkt "et-" met een vergelijkbare betekenis terug te vinden, zoals etgras, etgroen, etland, etmaal, etveen en etweide. Er zijn geen aanwijzingen dat "et-" in het Nederlands zelf een voorvoegsel is geweest.