enkelvoud meervoud
debasement debasements

debasement

 1. (numismatiek), (financieel), (geschiedenis) muntontwaarding
  «Severus' currency debasement was the largest since the reign of Nero.»
  De muntontwaarding van keizer Severus was de grootste sinds het bewind van Nero.
 2. overdrachtelijk afwaardering, een verlaging van standaard of aanzien van een persoon
  «Seeing in Alexa the value which Aubyn, through his debasement of her love, has produced for him, Glennard again laments his inadequacy. [1]»
  Omdat hij in Alexa de waarde zag die Aubyn, door de afwaardering van haar liefde, voor hem had voortgebracht, beklaagde Glennard opnieuw zijn eigen ontoereikendheid.
 1. Personal property.
  Margit Stange
  2002 ISBN 0-8018-5626-4