stamtijd
tegenw.
tijd
verleden
tijd
voltooid
deelwoord
condueixo conduïa conduït
3e vervoeging volledig

conduir

  1. leiden, geleiden
  2. besturen (een voertuig)
  3. geleiden, geleidend zijn voor (warmte, elektriciteit enz.)