• be·leg·sel·tjes

de belegseltjesmv

  1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord belegsel