tweehonderdvierennegentigje

  • twee·hon·derd·vier·en·ne·gen·tig·je

het tweehonderdvierennegentigjeo

  1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord tweehonderdvierennegentig