televisieprogrammaatje

  • te·le·vi·sie·pro·gram·ma·tje

het televisieprogrammaatjeo

  1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord televisieprogramma