• o·pi·nar
stamtijd
infinitief verleden
tijd
voltooid
deelwoord
opinar
opinaba
opinado
volledig

opinar

  1. onovergankelijk menen, vinden, van oordeel zijn
  2. zijn mening uiten, zijn mening geven