• in·ten·siefs

intensiefs

  1. partitief van de stellende trap van intensief
    • Dat is iets intensiefs...