• in·stru·eer·de
vervoeging van
instrueren

instrueerde

  1. enkelvoud verleden tijd van instrueren
    • Ik instrueerde. 
    • Jij instrueerde. 
    • Hij, zij, het instrueerde.