gebruiksvoorwerpje

  • ge·bruiks·voor·werp·je

het gebruiksvoorwerpjeo

  1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord gebruiksvoorwerp