gebruiksvoorwerpen

  • ge·bruiks·voor·wer·pen

de gebruiksvoorwerpenmv

  1. meervoud van het zelfstandig naamwoord gebruiksvoorwerp