byvoeglike naamwoord

Afrikaans

Uitspraak
enkelvoud meervoud
naamwoord byvoeglike naamwoord byvoeglike naamwoorde

Zelfstandig naamwoord

byvoeglike naamwoord

  1. bijvoeglijk naamwoord