belewenis

Afrikaans

enkelvoud meervoud
naamwoord belewenis belewenisse

Zelfstandig naamwoord

belewenis

  1. belevenis
    «...die staatkundige en kulturele beléwenis van die Afrikanervolk in dié tyd.»
    ...de staatkundige en culturele belevenis van de Afrikaanse bevolking indertijd.[1]
Schrijfwijzen

Verwijzingen