achthonderdzevenenzeventigjes

  • acht·hon·derd·ze·ven·en·ze·ven·tig·jes

de achthonderdzevenenzeventigjesmv

  1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord achthonderdzevenenzeventig