40


  1. veertig in Arabische cijfers, getal tussen negenendertig en eenenveertig