తెలుగు

  • IPA: /ˈt̪elʊgʊ/

తెలుగు

  1. (taal) Telugu