televisiekanaaltjes

  • te·le·vi·sie·ka·naal·tjes

de televisiekanaaltjesmv

  1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord televisiekanaal