• in·houds·ma·ten

de inhoudsmatenmv

  1. meervoud van het zelfstandig naamwoord inhoudsmaat