• hec·to·gray·tjes

de hectograytjesmv

  1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord hectogray