geprivilegieerder

  • ge·pri·vi·le·gi·eer·der

geprivilegieerder

  1. onverbogen vorm van de vergrotende trap van geprivilegieerd