affected

  1. verleden tijd van affect
  2. voltooid deelwoord van affect