WikiWoordenboek:Vindplaatsen

Bij betekenissen van een woord kunnen vindplaatsen worden vermeld. Dit zijn citaten die dienen om te laten zien dat het woord in een bepaalde betekenis voorkomt en hoe het dan wordt gebruikt.

Bij het vermelden van deze citaten geldt het citaatrecht. Daarom wordt altijd zorgvuldig aangegeven aan welk werk het citaat is ontleend. Hiervoor gebruiken we het sjabloon {{citeer}}. De inhoud van de citaten zelf valt dus niet onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 of de GFDL.

Vindplaatsen als voorbeeldzinnen bewerken

Bij het uitkiezen van vindplaatsen is het de bedoeling om zinnen te kiezen die zoveel mogelijk ook een goed voorbeeld zijn van het gebruik van het woord. Complete volzinnen, die niet te lang zijn hebben de voorkeur. De voorgaande of volgende kan in het citaat worden meegenomen, als dat voor het begrijpen van de betekenis van belang is. De titel van een boek, artikel of item in een opsomming zal alleen bij uitzondering een goede voorbeeldzin zijn. Zinnen met een ontkennende strekking of zinnen die ironisch zijn bedoeld kunnen beter worden vermeden.

Omdat ze als voorbeeld dienen, horen de geciteerde zinnen ook correct te zijn gespeld. Omdat het om citaten gaat, kan de tekst niet worden "gecorrigeerd". Het is wel mogelijk om met het sjabloon [sic!] een woord te markeren waar mogelijk een schrijffout is gemaakt. Een citaat bestaat bij voorkeur uit een of meer volzinnen. Als een citaat erg lang wordt, is het mogelijk tekst die niet van belang is voor het gebruik en betekenis van het lemmawoord door het weglatingsteken tussen haakjes - (…) - te vervangen. Het weglatingsteken … is te vinden in het menu boven het bewerkingsvenster, Speciale tekens onder Symbolen.

Oude spelling bewerken

Het kan nuttig zijn om te laten zien dat en hoe het woord vroeger werd gebruikt. Daarbij is soms onvermijdelijk dat in een citaat een spelling wordt gebruikt die afwijkt van de officiële spelling van dit moment. Dit kan worden aangegeven met het sjabloon {{ouds}}, zodat de lezer weet dat de gebruikte spelling niet meer officieel is.

Soms bevat een citaat een schrijfwijze die in strijd is met de spellingregels van dat moment. Ook dat markeren we met {{sic!}}.

Volgorde bewerken

Na een betekenisomschrijving komen eerst de zinnen die we zelf maken om te laten zien hoe het woord kan worden gebruikt. Daarna volgen de vindplaatsen, bij voorkeur in omgekeerd chronologische volgorde: de meest recente vindplaatsen komen eerst, de vindplaatsen die het langst geleden zijn gepubliceerd het laatst. Op die manier zal een lezer die de betekenis opzoekt meestal eerst de meer begrijpelijke voorbeelden te zien krijgen.