WikiWoordenboek:Sic!

Als in een letterlijk citaat een taalfout voorkomt, kun je dat bij het citeren aangeven door op de betreffende plaats "[sic!]" in te voegen. "Sic" is Latijn voor "zo", en wil zeggen: "zo staat het er echt". Het is gebruikelijk om hierbij een uitroepteken te gebruiken en het geheel tussen meestal rechte haken te zetten, om duidelijk te laten zien dat het om een toevoeging gaat.

Bij letterlijke citaten is het niet juist om veranderingen in de tekst aan te brengen. De bedoeling is immers om precies weer te geven wat er oorspronkelijk geschreven is. Het kan zijn dat de schrijver zich opzettelijk niet aan de regels hield of dat de fout op zichzelf informatie van belang is. Aan de andere kant is het voor degene die citeert soms belangrijk om aan te geven dat hij weet dat de tekst niet helemaal klopt of om de lezer niet in verwarring te brengen over de juiste schrijfwijze.

Voor WikiWoordenboek is het van belang dat zinnen die we als voorbeelden bij de betekenissen van een een woord geven, correct zijn geschreven: dan kan de lezer ze ook goed als voorbeeld gebruiken. Het heeft daarom de voorkeur te zoeken naar voorbeeldzinnen zonder taalfouten. Maar soms komt het voor dat de zin die veruit het beste laat zien wat de betekenis is, toch een taalfout bevat. In dat geval wordt dat met [sic!] aangegeven.

Het sjabloon {{sic!}} dat hiervoor dient, gebruikt bewust een iets kleiner lettertype. Als teksten worden geciteerd die zelf al "sic" bevatten, blijft er zo een duidelijk verschil bestaan met de gevallen waarin het sjabloon is gebruikt.

WikiWoordenboek biedt plaats aan alle Nederlandse woorden vanaf ongeveer de 16e eeuw. Het kan daarom voorkomen dat er bij de voorbeelden citaten staan die laten zien wat een woord vroeger betekende of wanneer het voor het eerst werd gebruikt. In zulke citaten kan Nederlands voorkomen dat volgens de regels van nu "fout" is, maar toen niet. Dat soort verschillen zijn geen fouten en worden niet met "sic!" aangegeven. Dat gebeurt alleen als een bepaalde schrijfwijze al niet volgens de regels was in de tijd dat de tekst geschreven werd.