WikiWoordenboek:Richtlijnen voor moderators

Officieel is iedereen op WikiWoordenboek gelijk. Dat is mooi, dat is nobel, dat is Wiki. Maar toch; moderators kunnen zaken die een gewone gebruiker niet kan, zoals het verwijderen van een pagina (zie verderop). Verder heeft een systeemontwikkelaar toegang tot de broncode en kan die dus eigenlijk alles. Tenslotte is er ook nog de eigenaar van de server (Jimmy Wales) waarop WikiWoordenboek zich bevindt, die de stekker er letterlijk uit kan trekken.

Als moderator draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Dit is dan wel niet formeel zo, maar als moderator zal men van u verwachten dat, als moderator, u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Eigenlijk een kwestie van soms de woorden wat te verbloemen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als moderator is het belangrijk er extra op te letten.

Moderator zijn wil niet zeggen dat u meer bent dan een ander, enkel dat u meer kan. Eigenlijk haalt u zich er enkel maar problemen mee op de hals. Alle bevoegdheid gaat uit van de gemeenschap van WikiWoordenboek in zijn geheel. Als moderator bent u een dienaar van die gemeenschap. De gemeenschap geeft aan bepaalde gebruikers het vertrouwen om moderator te worden of te blijven.

In de praktijk zullen sommige gebruikers, zeker nieuwe, opkijken tegen en leiding verwachten van een moderator. Van dit gegeven kan u gebruik maken bij het begeleiden en adviseren van nieuwe mensen. In eerste instantie is het geen probleem dat men veronderstelt dat u als moderator iets speciaals te zeggen hebt. Als ze wat meer ervaring hebben, komen ze er wel zelf achter. Let er wel op om geen bevelen te geven! Geef enkel gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen ... U kan de leiding nemen tegen bepaalde zaken maar u moet vragen om instemming van de gemeenschap. Als moderator heeft u niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen.

Volg zelf strikt de procedures (de weinige zeer losse die er zijn), zelfs als dat extra werk oplevert en het onwaarschijnlijk is dat iemand er kritiek op zal hebben. Reken er maar op dat men het zal zien in "recente wijzigingen". Als een moderator al niet de procedures volgt, kunt u niet verwachten dat iemand anders dat zal doen. Blijf geloofwaardig.

Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet u in te houden. Gebruik eventueel de "E-mail deze gebruiker functie". Niet alle vuile was moet buitengehangen worden. Zorg er voor dat er bij uw gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Moderators moeten bereikbaar zijn. Plaats best ook uw emailadres op uw gebruikerspagina; niet iedereen zal die link naar "E-mail deze gebruiker vinden".

Ondermijn niet de autoriteit van een andere moderator nodeloos. Mensen maken fouten, ook moderators. Bent u het niet eens met iemand, breek die dan niet af in het publiek. Probeer het eerst privé te bespreken met die moderator (of gebruiker) alvorens onaangenaame woorden te schrijven op de zeer publieke WikiWoordenboek. Als gebruikers zien dat moderators ruzie met elkaar maken en elkaar uitschelden is dat voor iedereen slecht. Dat wil niet zeggen dat u zaken in de doofpot moet steken, zeker niet, de waarheid mag en moet gezegd worden, maar let op hoe u dat aanpakt.

Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u moderator bent. Teken uw commentaren niet met "Gebruikersnaam" -- Moderator WikiWoordenboek NL". Uw autoriteit moet uitgaan van de manier waarop u functioneert als medewerker van WikiWoordenboek NL, niet van uw functie als moderator. Als men wil weten of iemand moderator is, kan men dat zien op de pagina Geregistreerde gebruikers tonen en WikiWoordenboek:Moderator. Eventueel kan u ook op uw gebruikerspagina dat feit vermelden, maar doe dat dan op een informatieve wijze.

De belangrijkste functie van een moderator is er zijn voor de gebruikers. Een stabiel aanspreekpunt zijn. De boel in zijn geheel in de gaten houden, op de hoogte blijven van aanpassingen aan de software en wat er leeft bij de andere WikiWoordenboek's. Het heeft geen zin moderator te worden of te blijven als u slechts zelden wat tijd kan besteden aan WikiWoordenboek. Tijd besteden is niet hetzelfde als artikels schrijven, al is artikels schrijven natuurlijk heel goed. Het volgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme is de kernopdracht van een moderator. Dit alles wil echter niet zeggen dat een moderator verplicht is om op elk verzoek van een gebruiker te reageren.

Het vermelden van uw echte naam op uw gebruikerspagina en een geldig emailadres is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Het inschrijven op het emailsysteem waarmee naar alle moderators een email kan verzonden worden is wel verplicht.

VertrouwelijkheidBewerken

Informatie waar u enkel door uw functie als moderator toegang tot heeft zoals wachtwoorden moet u zorgvuldig behandelen en niet verder verspreiden.

Er zijn gebruikers die een uitzonderlijk eenvoudig wachtwoord kiezen. Dat is geen goed idee. Als moderator is dat een nog slechter idee. Kies, zeker als moderator, een fatsoenlijk wachtwoord. Bijvoorbeeld iets als Jef4525 , dHe8lT, theepot45, ... Zorg gewoon dat u meer verbeelding heeft in plaats van uw gebruikersnaam als wachtwoord te gebruiken of iets eenvoudigs als 123 , abc, azerty, querty.

Gebruikt u WikiWoordenboek NL op een publieke computer, vergeet dan niet uit te loggen.

Het gebruiken van uw machtBewerken

U kan

 • een IP-adres blokkeren
 • een gebruiker blokkeren
 • een pagina beveiligen (niet bewerkbaar maken)
 • een pagina (of afbeelding) verwijderen

Omdat men iets kan doen wil dat nog niet zeggen dat men dat ook moet doen. Het niet-gebruiken van de speciale mogelijkheden is een moeilijke maar zeer belangrijke zaak.

De gemeenschap van WikiWoordenboek NL kan ten alle tijde beslissen u uw rechten te ontnemen door middel van een publieke raadpleging.

Een IP-adres blokkerenBewerken

Dit zijn de regels:

 1. Een IP-adres blokkeert u om een reden. Die reden is WikiWoordenboek beschermen tegen vandalen en saboteurs. In principe kan het niet om een andere reden. Als het toch nodig zou zijn, leg de reden dan direct uit aan de gemeenschap.
 2. Blokkeer niet bij de minste ongepaste aanpassing een IP-adres. Mogelijk is die bezoeker nog aan het ontdekken hoe WikiWoordenboek werkt. Een IP-adres van een mogelijke nieuwe medewerker blokkeren is geen goed "welkom".
 3. Een anonieme gebruiker heeft ook een overlegpagina. Gebruik die.
 4. Als iemand meerdere bewerkingen gedaan heeft die overduidelijk van slechte wil getuigen, mag u een IP-adres blokkeren, als u denkt dat die maatregel in het voordeel is van het project.
 5. Gebruik uw gezond verstand.
Wat punten om rekening mee te houden: u blokkeert een IP-adres. Iemand kan zeer snel een nieuw, totaal ander IP-adres hebben, als die persoon een beetje verstand van het internet heeft. Ook loopt u het risico een proxyserver te blokkeren en dan sluit u zeer veel mensen af. Vergeet het ook niet na een tijdje opnieuw te de-blokkeren. Overweeg ook dat door het blokkeren van een IP-adres u iemand zou kunnen wegjagen. Blokkeer daarom niet het adres van iemand die met goede bedoelingen zit te knoeien, maar alleen van personen die duidelijk bewust destructief bezig zijn.

Stel, u blokkeert IP-adres 195.234.13.15 en u geeft als reden op "onnozelaar". Zodra iemand met dat IP-adres dan tracht een pagina te bewerken zal die zien:

Gebruiker is geblokkeerd
Uw gebruikersnaam of IP-adres is door Walter geblokkeerd. De opgegeven reden:
onnozelaar
Elke computer die verbonden is met het internet krijgt een IP-adres toegewezen van zijn internetprovider. In veel gevallen krijgt een gebruiker regelmatig een ander IP-adres toegewezen. Het het door u gebruikte IP-adres is recent gebruikt door u of iemand anders voor bewerkingen die in overtreding zijn van de regels van WikiWoordenboek.
U kunt voor overleg contact opnemen met de moderators via wikinl-l-owner@WikiWoordenboek.org.
Terugkeren naar Hoofdpagina.


Buiten dat "onnozelaar" niet echt een gepaste omschrijving is, vergeet niet dat IP-adressen van gebruiker naar gebruiker gaan. Het is perfect mogelijk dat een andere gebruiker dan degene die u wilde blokkeren dat IP-adres krijgt toegewezen.

Geef daarom een duidelijk omschreven reden op ("verwijderde de tekst van die-en-die pagina's en verving het door schuttingtaal").

Weet ook wat u blokkeert. U kunt een IP-adres natrekken op diverse wijzen, bijvoorbeeld via http://www.domainwhitepages.com Geef het IP-adres op en laat het opzoeken. Zo weet u van wie dat IP-adres is en of het nog in gebruik is en of het soms geen proxyserver is.

Elke blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Speciaal:Blokkeerlogboek.

Een moderator mag vrij een IP-adres blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort.

Een geregistreerde gebruiker blokkerenBewerken

Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak als u dat doet. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.

Regels
Er zijn 2 soorten geregistreerde gebruikers:
 • Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken.
  • In dit geval zijn dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing.
  • Informeer de andere moderators hierover (moderatormail).
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Het blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker kan in principe enkel met duidelijke instemming of verzoek van de gemeenschap. Een autonome beslissing van een moderator om iemand te blokkeren zonder toestemming is buitengewoon uitzonderlijk en dit moet onmiddellijk kenbaar gemaakt worden aan de andere moderators en de gemeenschap met een duidelijke motivatie.
Elke blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Speciaal:Ipblocklist
Een moderator mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort. Dit kan normaal enkel het account van de moderator zelf zijn.

Een pagina beveiligenBewerken

Dit is anti-wiki. Door een pagina te beveiligen kan niemand, behalve moderators, die pagina nog aanpassen. Elke wijziging van de bewerkbaarheid van een pagina is publiek te zien in het beveiligingslogboek.

Dit kan indien;

 1. Dit kan eventueel zeer tijdelijk gebruikt worden als alternatief voor het blokkeren van een gebruiker, als iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde pagina vandaliseert, maar verschillende IP-adressen gebruikt, of voor het stoppen van een editoorlog. Overleg met de betrokken gebruikers is nodig en het inlichten van de andere moderators wenselijk.
 2. Op verzoek van de gemeenschap of met steun van de gemeenschap.

Een moderator mag vrij pagina's beveiligen in de eigen naamruimte.

Een pagina of media definitief verwijderenBewerken

Als moderator mag u de pagina's van de lijst "Te verwijderen pagina's" verwijderen volgens de regels van die procedure.

Er bestaat de mogelijkheid een verwijderde pagina volledig te herstellen. Maar beschouw dat als een redmiddel, een backup. Er gebruik van maken zou een uitzondering moeten zijn. Dit is meer om tactische en psychologische redenen dan omdat er een technische reden zou voor zijn.

Het verwijderen van een pagina is de meest voorkomende en publieke actie die een moderator meestal doet. Het geeft de boodschap, "ik, moderator, beschouw deze pagina als onwaardig voor WikiWoordenboek en gooi deze weg". Het is tonen van een macht die gewone gebruikers niet hebben. Het is daarom van fundamenteel belang daar voorzichtig mee om te springen. Door het volgen van de "Procedure te verwijderen pagina's" legt u de verantwoordelijkheid van het al of niet verwijderen van een pagina bij de gemeenschap en niet bij uzelf.

Ook als een moderator twijfelt bij een pagina die op de verwijderlijst staat, is het beter deze nog te laten staan, met daarbij een motivatie, dan om hem te verwijderen.

Een pagina direct verwijderenBewerken

U mag als moderator direct een pagina verwijderen onder volgende voorwaarden:

 • Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevatten mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
  • Voorbeeld: Verwijder dit en beschrijf hier de nieuwe pagina. jezus mina, kunnen jullie dat niet zelf???????? , # Hoi. Dit is Mattheus. Doei.
   • Controleer de voorgeschiedenis. Een artikel kan dan wel als inhoud hebben "kashjksjhfdklsjfklskldskjflsdjkl" maar in de voorgeschiedenis kan een echt, gewist artikel steken.
   • Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te verwijderen pagina's" te zetten.
 • Als de auteur van een artikel of afbeelding aangeeft dat hij het weg wil, om een van de volgende redenen:
  • (tik)fout in de bestandsnaam
  • (tik)fout in de titel van een artikel, ook bij het verplaatsen van artikels
  • Afbeelding wordt vervangen door andere afbeelding.
In geval van enige twijfel of als het artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders dient het artikel/afbeelding op de lijst met te verwijderen pagina's geplaats te worden met de normale procedure.

Bij het verwijderen is er een veld waar u de reden van verwijdering dient te vermelden. Vul die in. Maak dit zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld "leeg; voormalige inhoud: \"deze man houdt van ........... geintje ik ken hem niet hahahahahahahahahahahahahaha\"

 • Een pagina verwijderen om technische redenen. Bijvoorbeeld een pagina verwijderen zodat u dan een pagina kunt verplaatsen naar die pagina.
 • Pagina's in de eigen gebruikersnaamruimte van de moderator zelf en pagina's aangemaakt voor testdoeleinden mag men vrij verwijderen

In alle andere gevallen zoals: foute titel, overtreding auteursrechten, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure WikiWoordenboek:Verzoeken/Te verwijderen pagina's volgen. Plaats steeds op de pagina van het artikel een vermelding dat die pagina op de lijst is gezet om te verwijderen !

Pagina's die door gebruikers reeds op de lijst "Te verwijderen pagina's" zijn geplaatst, kunt u beter niet meer verwijderen, tenzij ze op de lijst "Direct te verwijderen" staan. Dit werkt demotiverend voor de gebruiker die de moeite heeft genomen een pagina te vermelden en kan de betrokkenheid van de niet-moderators bij het opsporen van dergelijke artikelen en het plaatsen op de lijst "Te verwijderen pagina's" schaden. Het is de kracht van WikiWoordenboek dat we allen waken om de inhoud zo goed mogelijk te maken en te houden.

BureaucraatschapBewerken

Bepaalde moderatoren hebben de speciale status van bureaucraat. Dit betekent dat ze de mogelijkheid (maar daarmee nog niet zonder meer het recht) hebben om andere gebruikers moderator te maken.

Een moderator kan via een eenvoudig verzoek aan een moderator die reeds bureaucraat status heeft bureaucraatstatus verkrijgen. Het gebruik van de aanvullende rechten is beperkt door de "Richtlijnen voor moderators", de procedure voor aanstelling van nieuwe moderators en de goedkeuring van de WikiWoordenboek-gemeenschap.