Universeel taalgebruik

Hoofdtelwoord

33


Nederlands

Uitspraak
  1. drieëndertig in Arabische cijfers, getal tussen tweeëndertig en vierendertig

Meer informatie