Quechua

Achtervoegsel

-ta

  1. maakt een bijwoord van een bijvoeglijk naamwoord.
    «allin → allinta»
    goed → goed


Turks

Klinkerharmonie
Niet-palataal -da
Palataal -de
Na f,k,s,ş,ç,t,h,p
Niet-palataal -ta
Palataal -te

Achtervoegsel

-ta na "a", "ı", "o" of "u" en een stemloze medeklinker.

  1. vormt de locatief van een zelfstandig naamwoord