ஆப்பிரிக்கான்ஸ

Tamil

Zelfstandig naamwoord

ஆப்பிரிக்கான்ஸ

  1. (taal) Afrikaans