સ્પૈનિશ

Gujarati

Zelfstandig naamwoord

સ્પૈનિશ

  1. (taal) Spaans