Universeel taalgebruik

Letter

  1. Devanagari: De lange klinker ī.
Schrijfwijzen
  • Behalve in de beginpositie van een woord wordt het teken vervangen door een matra: een ी teken dat achter het medeklinkerteken van de lettergreep geplaatst wordt: b+ī = ब+ई = बी.