פולנית

  1. (taal) Pools; taal gesproken in Polen