Ѕ - ѕ

  1. de 13e letter van het cyrillisch alfabet (komt alleen voor in het Macedonisch), heeft de klank /dz/