đứng

  1. staan: zich in vertikale positie op een gegeven plaats bevinden